НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

С какво прекрачваме в 2020 г.?

Посрещаме Новата 2020 г. с добре структурирани представи за това как да придвижим НФТИНИ към следващи успехи. Ти си част от това пътуване напред!

Благодарим ти, че през изминалата година обедини усилия с НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ за защита на твоите трудови права и икономически интереси! Заедно сме силни и солидарността ни помага да успяваме!

НФТИНИ през 2019 г. обнови своето Централно синдикално ръководство и това за нас беше най-значителната организационна промяна от години насам. Това ни позволи чувствително да укрепим нашия експертен и организационен потенциал.

Постигнахме разбирателство с колегите от СФММ за обхвата на нашите синдикални дейности и това даде тласък на работата ни в сферата на автомобилната промишленост (в частта на електрониката за автомобили). Пряко или косвено, това от своя страна ускори нашата работа в Sensata (където укрепихме Социалното партньорство) и в Yazaki (където рестартирахме нашето присъствие след няколко години на застой).

Макар и неуверено, без осезаеми резултати, положихме основите (или поне се надяваме да сме ги положили) за по-разумен диалог в C3i Europe (където подадохме ръка за стартиране на социалния разговор) и в ИЯИЯЕ при БАН (където подадохме ръка за рестартиране на отношенията).

Не можем да не се гордеем с подписания БКТД в системата на ССА, който осигури на учените от Селскостопанската академия здрава основа за по-нататъшна синдикална работа. Междувременно финансовите сътресения в ССА от края на изминалата година ни накараха да си припомним на какво сме способни при отстояване възнагражденията на работещите.

Поставихме основа за усъвършенстване работата на ССС в БАН, където между другото (няма как да не се похвалим), председателят Юлиан Ревалски лично със ставане на крака и сърдечно ръкостискане поздрави колегата Таня Димова (председател на Браншовия синдикат в БАН) за значителния международен грант, с който тя е удостоена да разгърне научно-изследователските си дейности в ИБИР.

Не без гордост ще отбележим и Становището „Проблеми при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време“ на Икономическия и социален съвет на Република България, с което беше потвърдена една стара теза на НФТИНИ, макар и след повече от десетилетие.

Независимо, че последващите съвместни действия на КНСБ и КТ „Подкрепа“ разфокусираха първоначално стартираната Национална кампания „За достойни условия и заплащане на нощния труд“, се чувстваме длъжни да отбележим, че с общи усилия набрахме впечатляващите 100'000 подписа под искането за допълнително заплащане на всеки час нощен труд не по-малко от 0,5% от МРЗ за страната – поклон пред силния ви глас!

Разбира се, като част от КТ „Подкрепа“ ние отдадохме дължимата солидарност и на такива прояви като протеста за болничните – срещу налудничавата идея работещите да бъдат лишени от обезщетение за първия ден болничен или „позволеното“ боледуване да бъде ограничено до 15 дни годишно. За пореден път показахме, че синдикалната солидарност може да отстоява каузи!

И преди да завършим този кратък обзор (оказа се не чак толкова кратък), не можем да не споменем иновативните синдикални инструменти, които разработихме и пуснахме в действие през изминалата година: Стандарта на НФТИНИ за двустранни отношения между Работодателя и Синдикалната секция; Електронната проверка (в реално време) за статуса на Синдикалната секция; и Специалния доклад до Собствениците и Контролиращите капитала на предприятието – инструменти, които ще предложат ново поколение синдикализъм.

Пожелаваме на теб, на твоите колеги и близки, Новата 2020 г. да бъде все така възходяща, стремителна и удовлетворяваща! Благодарим ти, че си до нас във всичко това!

Братски синдикален поздрав!

НФТИНИ

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори