НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

НФТИНИ постигна своето: пари в ССА ще има

Благодарение на систематичните усилия на НФТИНИ се очаква на работещите в Селскостопанската академия да бъде изплатено частично дължимото за декември 2019 г. – не по-малко от Минималната работна заплата за страната.

На 18.12.2019 г. се проведе официална работна среща на Александър Цапов (председател на НФТИНИ) и Петя Методиева (председател на Браншовия синдикат ССА) с проф. Мартин Банов (председател на Селскостопанската академия), във връзка с нашето Писмо-искане с изх.№11 от 16.12.2019 г., в което поставяме въпроси за настъпилата финансова нестабилност на Академията.

Имаме индикации, че са осигурени средства за частично изплащане на дължимите трудови възнаграждения за декември 2019 г., на всички работещи в системата на ССА (вкл. тези, които не членуват в НФТИНИ), в размер, не по-малък от Минималната работна заплата за страната (560 лв. бруто). Останалата част от дължимото продължава да се дължи (с лихвите) и ако не бъде изплатена, може да се претендира по съдебен ред. Утре (20.12.2019 г.) очакваме да започнат да бъдат превеждани частичните плащания на работещите – във връзка с което можеш да ни държиш в течение!

Получихме предварителна информация от проф. Банов за очакваното разпределение на бюджета за 2020 г. и уверение, че изисканите от нас по реда на чл. 406, ал. 2, т. 2 от КТ финансови документи и такива във връзка със заетостта през 2020 г. ще ни се представят веднага, след като бъдат утвърдени. Общото ни впечатление е, че се проявява дължимото разбиране и се търсят адекватни варианти за поставяне на проблемите върху здрава основа.

Междувременно днес направихме опит за осъществяване на официална среща с Десислава Танева (министър на земеделието, храните и горите), за да обсъдим необходимите мерки за финансова стабилизация на ССА, но такава не беше включена в графика на министъра. Утре от 14:00 ч. е насрочена среща по темата на ресорните представители от НФТИНИ с Георги Стоянов (главен секретар на МЗХГ), за която ще те информираме при първа възможност.

НФТИНИ застава до теб в правото ти твоят труд да бъде възнаграден!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори