НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Поставихме обещаващо начало в „Си 3 Ай Европа“ ЕООД

На работна среща със Светослав Георгиев (вицепрезидент на „Си 3 Ай Европа“ ЕООД) започнахме социален диалог в Дружеството, като предложихме проект на Споразумение за социално сътрудничество.

На 23.07.2019 г. от 10:00 ч. проведохме работна среща със Светослав Георгиев, вицепрезидент на „Си 3 Ай Европа“ ЕООД, който беше така любезен да ни приеме за среща в личния му офис в София Бизнес парк. От наша страна участие взеха Павлин Петрински (председател на Синдикалната секция в предприятието), Адриан Илиев (председател на Браншовия синдикат „Информационни технологии“) и Александър Цапов (председател на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“).

C3i се занимава основно с предоставянето на IT-услуги, консултиране и аутсорсинг в областта на фармацевтиката и клиничните изследвания на лекарства. Обслужва 20-те най-големи фармацевтични компании в света. Оперира в световен мащаб, с подразделения в 12 страни (сред които САЩ, Япония, Индия, Китай и други). Българският офис на Дружеството е открит през 2005 г. C3i има наети над 3'800 служители по целия свят.

Принципалът на C3i наскоро придоби „Ксерокс бизнес сървисиз България“ ЕООД, ведно с действащата там Синдикална секция на НФТИНИ – което ни дава основание да потърсим контакт с висшия мениджмънт, за да обсъдим възможностите за установяване на Социално сътрудничество в предприятието. Обединихме се около мнението, че възникващите проблеми в работата трябва да се обсъждат и решават в дух на добронамереност и конструктивност – което е и основна цел на потърсения от нас диалог.

Приехме да започнем работа по подписването на Споразумение за социално сътрудничество между висшия и средния мениджмънт на Дружеството и Синдикатите. Така се надяваме да укрепим партньорските си отношения, да обезпечим създаването на добрата работна среда и утвърждаване просперитета на предприятието. Решихме в кратък срок да се проведе следваща работна среща, в която участие да вземе по-широк кръг от мениджмънта на Дружеството и да бъдат обсъдени нашите предложения. Очаквайте подробности!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори