НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

България е на дъното на Европа (не само на дъното на ЕС)

Преобладаващата практика в Европа е за ограничаване полагането и чувствително завишаване заплащането на Нощния труд. Представяме ви нашето експресно европейско изследване.

На 30.10.2018 г. КТ „Подкрепа“ в партньорство с БЛС, БАПЗГ и СФСМВР проведе втора конференция във връзка с Кампанията „За достойни условия и заплащане на нощния труд“, на която набелязахме предстоящите действия оттук нататък, и поставихме акцент върху преобладаващите европейски практики относно Нощния труд.

Доказахме, че в нарушение на европейското законодателство България допуска полагането на нощен труд във всички сфери и дейности – без значение дали те са технологично и организационно непрекъсваеми, или целта е единствено ускоряване възвращаемостта на инвестициите, но за сметка на натоварването и износването на работещите хора. Съчетано с унизително ниските допълнителни възнаграждения за нощен труд, подобна политика може да се окачестви като откровен геноцид.

Почти не може да се посочи държава в Европа (не само в ЕС), където полагането на нощен труд да не се ограничава с всякакви законови мерки, а заплащането му да не се завишава чувствително като компенсация срещу вредите от полагането на този вид труд. На много места нощен труд може да се полага само след споразумение със синдикатите. Тези мерки са наложени поради широко оповестения консенсус в трудово-медицинската наука, че нощният труд е вреден. И трябва да се полага само там, където това е наистина неизбежно (здравеопазване, комунални услуги, транспорт, комуникации, охрана на обществения ред, защита от бедствия и аварии, отбрана).

 • Конференция беше открита с официално изказване на Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа, който набеляза основните моменти в решаването на проблемите с нощния труд и по-специално – вкарването в дневния ред на Националния съвет за тристранно сътрудничество на въпроса за условията и заплащането на нощния труд и признанието от страна на всички (без изключение) държавни институции и социални партньори, че нощният труд е унизително ниско платен и полагането му трябва да бъде нормативно ограничено.
 • Здравчо Здравчев, председател на НФТИНИ обобщи редица новоустановени данни за вредата от нощния труд и необходимостта полагането му да бъде ограничавано, а заплащането му – увеличено значително.
 • Адв. Адриан Илиев, юридически съветник при КТ „Подкрепа“ представи експресно европейско изследване, осъществено под ръководството на Веселин Митов, конфедерален секретар при КТ „Подкрепа“ и Веселина Старчева, главен експерт – от което е видно, че в почти всички европейски държави полагането на нощен труд се ограничава, а възнаграждението му е процентна функция от основната работна заплата, често надвишаваща поискания от КТ „Подкрепа“ размер 0,5% от Минималната работна заплата за страната.

Цитираните изказвания са в отговор на основните възражения на национално представителните организации на работодателите, според които издигнатите от КТ „Подкрепа и партньорите БЛС, БАПЗГ и СФСМВР искания за ограничаване полагането на нощен труд и увеличаване на неговото заплащане като процентна функция от трудовото възнаграждение „не съответствали на европейската практика“. Очевидно това твърдение не отговаря на никаква истина.

От цитираното експресно европейско изследване за полагането и заплащането на нощния труд в европейските страни е видно, че предложенията на КТ „Подкрепа“ са в унисон с най-широко разпространените тенденции в Европа:

 • в Белгия полагането на нощен труд се урежда в рамките на колективното договаряне и чрез национални споразумения, с отчитане на индекса на потребителските цени, като средният размер на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 50% от основната работна заплата;
 • във Великобритания полагането на нощен труд се урежда в рамките на индивидуалното договаряне, като се отчитат редица здравни ограничения;
 • в Италия полагането на нощен труд се урежда със закон и минималният размер на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 10% от основната работна заплата;
 • в Ирландия полагането на нощен труд се урежда със закон, като се отчитат редица здравни ограничения;
 • в Испания полагането на нощен труд се урежда в рамките на колективното договаряне, като средният размер на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 25-30% от основната работна заплата;
 • в Кипър полагането на нощен труд се урежда със секторни споразумения, като средният размер на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 15-20% от основната работна заплата;
 • в Латвия полагането на нощен труд се урежда със закон, като минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 50% от основната работна заплата;
 • в Литва полагането на нощен труд се урежда със закон, като минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 50% от основната работна заплата;
 • в Лихтенщайн полагането на нощен труд се урежда със закон, като минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 25% от основната работна заплата и е наложена обичайната практика да се предоставя удължена почивка;
 • в Малта полагането на нощен труд се урежда в рамките на колективното договаряне, като средният размер на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 25% от основната работна заплата;
 • в Норвегия полагането на нощен труд се урежда със секторни споразумения, като се предоставя удължена почивка, допълнително възнаграждение и разместване на смени и длъжности с цел редуциране количеството положен нощен труд;
 • в Полша полагането на нощен труд се урежда със закон, като минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 20% от минималната работна заплата за страната;
 • в Португалия полагането на нощен труд се урежда със закон, като минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 25% от основната работна заплата;
 • в Румъния полагането на нощен труд се урежда със закон, като минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 30% от основната работна заплата;
 • в Сан Марино полагането на нощен труд се урежда със закон, като минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 25% от основната работна заплата (или 50% при полагане на извънреден труд);
 • в Словакия полагането на нощен труд се урежда със закон, като минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 40% от основната работна заплата (или 50% при полагане на рисков труд);
 • в Сърбия полагането на нощен труд се урежда със закон, като минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 26% от основната работна заплата;
 • в Турция полагането на нощен труд се урежда със закон, като се предоставя удължена почивка;
 • във Франция полагането на нощен труд се урежда със закон, като се предоставя удължена почивка, а в рамките на индивидуалното и колективното договаряне, и чрез секторни споразумения могат да се предоставят допълнителни придобивки;
 • във Финландия полагането на нощен труд се урежда в рамките на колективното договаряне и чрез секторни споразумения, като се предоставя удължена почивка и допълнително възнаграждение;
 • в Хърватия полагането на нощен труд се урежда със закон, като се предоставя допълнително възнаграждение, а в рамките на индивидуалното и колективното договаряне могат да се предоставят допълнителни придобивки;
 • в Черна гора полагането на нощен труд се урежда с национални споразумения, като средният размер на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 40% от основната работна заплата;
 • в Чехия полагането на нощен труд се урежда със закон, като, минималното допълнително възнаграждение за нощен труд е 10% от основната работна заплата (или 20% в публичния сектор);
 • в Швеция полагането на нощен труд се урежда със закон, като е ограничено до технологично непрекъсваеми дейности.

От прегледа на горните данни се установява, че преобладаващата практика в Европа (и в частност – в ЕС) е определянето (най-често със закон) на минимално допълнително възнаграждение за нощен труд като процент от основната работна заплата. В този смисъл може да се твърди, че поставените цели на Кампанията са напълно в съответствие с преобладаващите европейски практики.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори