НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Работодателските организации нямат позиция по 2 реда текст

На днешното заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище при Националния съвет за тристранно сътрудничество беше представено предложението на КТ „Подкрепа“ за Нощния труд.

На заседанието на Комисията по доходи и жизнено равнище при Националния съвет за тристранно сътрудничество от 22.10.2018 г. изненадващо бързо беше включено в дневния ред Официалното предложение на КТ „Подкрепа“ за изменяне и допълване на чл. 8 от Наредбадата за структурата и организацията на работната заплата със следната редакция:

„За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,5 на сто от минималната работна заплата за страната“.

Изложихме подробни аргументи за медицинските, психологическите, социалните и икономическите аспекти на нощния труд и унизителния размер на минималното допълнително трудово възнаграждение за нощен труд, което е формулирано без никакви аргументи през 2006 г. и оттогава стои неговият размер 0,25 лв. на час.

Позиции изразиха и стратегическите партньори БЛС, БАПЗГ и СФСМВР, чиито представители взеха участие в заседанието като съветници на КТ „Подкрепа“ (тъй като те по закон нямат право на самостоятелно участие в комисиите към НСТС).

Противно на всякакви наши очаквания, национално представителните организации на работодателите не изразиха никакви аргументи „против“, а заявиха, че „не са готови да изразят позицията си. Нашето предложение за изменяне и допълване на НСОРЗ е всичко на всичко 2 реда текст, от които самата предложена промяна е 53 символа (с включени интервалите), което се прочита за около секунда.

Колко време е необходимо на работодателските организации, за да анализират този текст и да излязат с позиция по него? Преди да бързаш с отговора на този въпрос, трябва да вземеш предвид, че всички предложения от социалните партньори се изпращат предварително от администрацията на Тристранния съвет до всички участващи организации в съответните комисии. Очевидно тук не става въпрос за „изненада“ – дори някои от представителите на работодателите не издържаха на неудобството и предложиха да разгледаме искането на КТ „Подкрепа“, но това не беше прието и разглеждането се отложи за 02.11.2019 г. – която дата очакваме с интерес.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори