НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

„За достойни условия и заплащане на нощния труд“

Да се осъществи кампания за ограничаване полагането на нощен труд и неговото достойно заплащане реши Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа на свое редовно заседание от 22.03.2018 г.

На 22.03.2018 г. Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа по предложение на Здравчо Здравчев, председател на НФТИНИ реши единодушно да бъде осъществена Кампания „За достойни условия и заплащане на нощния труд“, в която КТ „Подкрепа ще настоява да бъде ограничено полагането на такъв вид труд и да бъде увеличено неговото заплащане.

Кампанията първоначално е стартирана от НФТИНИ и е подкрепена от ФТР и ФХПП, а след това и от МФ. Накрая исканията на работниците и служителите бяха издигнати в Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“.

Димитър Манолов (президент на КТ „Подкрепа) се ангажира лично с Кампанията и е взето решение от името на Конфедерацията (отговорна за логистичното обезпечение) за Кампанията да отговаря Любка Георгиева (конфедерален секретар с ресор „Колективно договаряне, стачки, програми и проекти, синдикално обучение“).

Един от поводите за стартиране на Кампанията е публикуваният Доклад COM(2017)254 на Европейската комисия относно изпълнението от държавите членки на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време и констатираните в този Доклад нарушения от страна на Република България досежно работното време (и в частност – досежно полагането на нощен труд).

За първи път след повече от 10 години поставяме на дневен ред исканията на полагащите нощен труд хора за промяна на условията и заплащането му. Партниращите организации ще настояват минималното допълнително възнаграждение за нощен труд да бъде променено от 0,25 лв. на 0,5% от Минималната работна заплата за страната на отработен час нощен труд.

За подобен механизъм, осигуряващ автоматични индексации с ръста на Минималната работна заплата, КТ „Подкрепа“ настоява още от 2006 г. Тогава определените от Конфедеративния съвет представители на КТ „Подкрепа“Здравчо Здравчев (председател на НФТИНИ) и конфедералният секретар Любка Георгиева (тогава председател на СРС-Дупница защитават позицията на работещите пред Националния съвет за тристранно сътрудничество, като застъпват искането минималното допълнително възнаграждение за нощен труд да бъде формулирано като процент от минималната работна заплата; което ще обезпечи автоматичното му индексиране с индексиране на минималната работна заплата. Предложението е отхвърлено от всичките останали участници в обсъжданията и без никакви аргументи е наложен твърд размер от 0,25 лв., който влиза в сила от 2007 г. и остава непроменен до днес.

Към онзи момент Минималната работна заплата за страната е 180 лв., а днес е 510 лв. (с тенденцията от 2019 г. да достигне 560 лв.). Така нищожният размер на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд става още по-нищожно на фона на нарастващата Минимална работна заплата и на общото поскъпване на живота, което не могат да отрекат дори и организациите на работодателите.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори