Браншов Синдикат на КТ “Подкрепа”

Селскостопанска академия

Мнение от форума

За мишките и хората

"Веднъж мишката забелязала, че стопанинът на фермата е сложил капан за мишки.
Тя разказала за това на кокошката, овцата и кравата. Но те всичките и отговаряли: "Капанът за мишки е твой проблем, а не наш!"
Малко по-късно в капана се хванала змия - и ухапала жената на фермера.
Опитвайки се да я излекуват, сварили на жената супа от кокошката. После заколили овцата, за да нахранят всички, пристигнали да навестят болната.
И, накрая, заколили кравата, за да нахранят гостите, дошли на погребението.
И през цялото време мишката наблюдавала от дупката си и мислела за нещата, които са чужд проблем, докато не станат твой!"

Джон Стайнбек

(край на цитата)

Продължение
Представяме Ви:


Уважаеми колеги,

по предложение на посетители на нашата интернет страница, бихме желали да ви представим Главния научен секретар на ССА

проф. д.т.н. инж. Валентин Христов Бъчваров

снимакат е взета от
http://bg.convdocs.org/

 

VB CV SSA 2012-1

 

Визия 20-20
за ефективно и устойчиво развитие на земеделската наука

Продължение